قوانین IYPTد ر سال 1979 مسابقه ای تحت عنوان مسابقه فیزیکدانان جوان توسط دانشکده فیزیک دانشگاه مسکو بنیان گردید که دانش آموزان دبیرستانهای مسکو در آن شرکت می کردند. در سال 1988 این مسابقه بین المللی گردید و کماکان در مسکو انجام می شد تا سال 1994 که در هلند برگزار شد و از آن به بعد کشورهای دیگر هر ساله میزبان این مسابقه گردیدند و تعداد آنها از 10 کشور در سالهای اولیه به 20 کشور تا سال 2003 رسید. این مسابقه بین المللی یک مسابقه تئوری و عملی در فیزیک است که دانش آموزان مقطع دبیرستان در قالب تیم های 5 نفره از کشورهای گوناگون به زبان انگلیسی به رقابت می پردازند. این مسابقات تحت نظارت فدراسیون جهانی فیزیک برگزار می گردد و در آن از هر کشور یک تیم شرکت می کند به شرط آنکه یک بار به عنوان ناظر در مسابقات شرکت کرده باشد. تیم هر کشور توسط مسابقات داخلی و قوانین داخلی که برگرفته از قوانین بین المللی است و با توجه به تعداد تیم های شرکت کننده قابل تغییر است، انتخاب می گردد. قوانین داخلی توسط نماینده این مسابقات در هر کشور و کمیته انتخابی از طرف ایشان قابل تغییر است.ساختار مسابقهIYPT

مسابقه بین المللی IYPT یک مسابقه تئوری و عملی در فیزیک است که دانش آموزان مقطع دبیرستان در قالب تیم های 5 نفره از کشورهای گوناگون به زبان انگلیسی به رقابت می پردازند. این مسابقه تحت نظارت فدراسیون جهانی فیزیک برگزار می گردد. در مسابقه بین المللی IYPT از هر کشور یک تیم شرکت می کند و هر تیم (شامل 5 دانش آموز و 2 سرپرست) می باشد.هر مسابقه شامل 5 جدال فیزیکی( Physics Fight (PFاست که در هر جدال 3 تیم در هر کلاس به رقابت می پردازند.در طی هرPF که شامل سه مرحله است دانش آموزان نه تنها حل مسائل انتخابی از 17 مسئله را که تیم مقابل پیشنهاد می کند، ارائه می کنند بلکه خود مسائلی را نیز به تیم مقابل پیشنهاد می کنند. در مرحله اول یک تیم گزارشگر مسئله ای است که تیم حریف به اوپیشنهاد کرده است که می تواند قبول یا رد کند و طبق قوانین بین المللی در مسابقات IYPT تا 3 مسئله توسط تیم گزارشگر می تواند رد شود و بعد از آن امتیاز کسر می گردد. بعد از ارائه مسئله در مدت زمان معین، تیم رقیب تیم گزارشگر را به چالش می کشد. در آخرین مرحله تیم سوم با ارائه مفهوم مسئله، نقاط ضعف و قوت دو تیم رابررسی می کند. افرادی که عضو کمیته بین المللی IYPTمی باشند(IOC member) مسئولیت اجرای این مسابقه را در کشور خود دارند. محور اصلی این مسابقات ۱۷ سوال است  که این سوالات در سایت بین المللی مسابقات منتشر می شود و دانش آموزان فرصت دارند که به حل آنها بپردازند.  این سوالات جواب مشخصی ندارد و باز هستند و حل آنها مستلزم انجام آزمایشات فیزیکی و ارائه ی تئوری برای توجیه مشاهدات است.در نهایت تیم ها کار خود را به صورت پاور پویینت ارائه می دهند و تیم های دیگر آنها را به چالش می کشند. برای ارزیابی کار تیم ها از داورهایی دعوت می شود تا  درک آنها از فیزیک و کاری که انجام داده اند را بررسی کنند. سوالات این مسابقه هر سال در زمینه های مختلف مانند مکانیک، الکتریسیته و مغناطیس، اپتیک، ترمودینامیک، سیالات، صوت و …است که از کشورهای مختلف هر کسی که علاقه مند است می تواند سؤالات خو درا بفرستد.  کل این قوانین در سایت بین المللی IYPT موجود می باشد. (www.iypt.org, www.iypt.ir)

1. برگزاری مسابقه فیزیکدانان جوان ایران

Persian Young Physicists’ Tournament(PYPT)

مسابقه فیزیکدانان جوان ایران با نام PYPT در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان برگزار می گردد. مؤسسه اندیشه های خلاق جوان آریایی هر ساله این مسابقه را برگزار می کند تا برترین تیم انتخاب شده به مسابقات جهانی IYPT اعزام گردد. در مسابقه داخلی دانش آموزان به شکل تیم های 3 نفره در 3 PF یا جدال فیزیکی به رقابت می پردازند ( قوانین PYPT، www.pyptonline.com/Regulation  ). تیم منتخب از بهترین دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه با نظر کمیته علمی و اجرایی جهت اعزام به مسابقات جهانی AYPT/IYPT در کارگاه های آمادگی شرکت می کنند.

 مزایای برگزاری این مسابقه:

مزایای این مسابقه برای دانش آموزان:

-  یادگیری علوم پایه از راه تئوری و عملی

-  یادگیری زبان تخصصی

-  هماهنگ شدن در یک کار تیمی

-  آشنایی با روش تحقیق

-دفاع از پروژه های علمی به زبان انگلیسی در مجامع بین المللی

- تمرین و بالا بردن اعتماد به نفس

- آشنایی با Body Language

-پر شدن اوقات فراغت با برنامه های علمی

-استفاده صحیح از اینترنت و برقراری گفتمان علمی

- آشنایی با زبان های برنامه نویسی بنابه ضرورت

و دبیرانی که آموزش دانش آموزان را برعهده دارند نیاز است که:

- علم خود را به روز کنند

- زبان تخصصی خود را تقویت کنند تا در مجامع بین المللی حضور یابند

- تمرین و مهارت بیشتردر آموزش علوم پایه از طریق عملی داشته باشند

-  در بعضی از موارد آشنایی با زبان های برنامه نویسی کامپیوتری پیدا کنند

2. مسایل PYPT

17 مسئله فیزیکی مسابقات IYPT که در روی سایت این مسابقات نیز قرار دارد از مسائل این مسابقات است.

3. شرکت کنندگان در PYPT

اعضای تیم های داخلی: هر تیم حاضر در PYPT شامل3 عضو از دانش آموزان مقطع دبیرستان است که دانش آموزان سال آخر این مقطع نیز می توانند در همان سال فارغ التحصیلی در مسابقات شرکت داشته باشند. ترکیب تیم باید در تمام طول مسابقات، ثابت و بدون هیچ گونه تغییری باقی بماند. هر گروه دارای یک سرپرست است که به عنوان نماینده رسمی تیم در طول مباحثات فیزیکی (PF ها) خواهد بود. در مورد تیم های شرکت کننده داخلی محدودیتی وجود ندارد اما اگر تعداد شرکت کنندگان به میزان قابل توجهی افزایش داشته باشد کمیته PEC در مورد نحوه شرکت دادن تیم ها تصمیم گیری می کند. هر مجموعه آموزشی برای شرکت در مسابقات باید یک بار به عنوان ناظر شرکت کرده باشد.

اعضای تیم های خارجی: همانند اعضای تیم های داخلی است با این تفاوت که از هر کشور تنها یک تیم اجازه حضور در مسابقه را دارد.

4. هیئت داوران

گروه داوران از طرف کمیته علمی PEC و دانشگاه یا مؤسسه ای که در برگزاری این مسابقات همکاری دارند، معرفی خواهند شد و شامل حداقل 3 عضو در هر اتاق است.

5. دستور کار PYPT

مسابقات در مدت زمان اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه هر سال اجرا می شود.تمامی تیم ها در سه PF شرکت می کنند که بر اساس برنامه زمانی مشخصی، که با جزئیات بیشتر در همین قوانین ضمیمه شده است، اجرا می شوند. شماره تیم ها بعد از قرعه کشی به آنها داده می شود و بهترین ها در PF نهایی شرکت خواهند کرد.

6. قوانین PF ها

بسته به تعداد کل تیم ها، در یک PF سه یا چهار تیم شرکت دارند.قبل از شروع هر PF هیئت داوران و اعضای تیم معرفی خواهند شد و در طول PF ها اعضای تیم ها فقط با یکدیگر ارتباط خواهند داشت (و نه با سرپرست ها و..). هر PF در سه (یا چهار) مرحله اجرا خواهد شد و در هر مرحله، هر تیم در یکی از سه (یا چهار) جایگاه : ارائه دهنده(Reporter)، رقیب و حریف(Opponent)، منتقد(Reviewer)، و ناظر(Observer) خواهد بود. در هر یک از مراحل بعدی "مناظره فیزیکی" ،تیم ها جایگاه خود را طبق جدول زیر تغییر می دهند: 

مسابقه  با 3 تیم در هر اتاق
Teams REP OPP REV
STAGE 1 Team 1 Team 2 Team 3
STAGE 2 Team 2 Team 3 Team 1
STAGE 3 Team 3 Team 1 Team 2

مسابقه یا 4 تیم در هر اتاق
Teams REP OPP REV OBS
STAGE 1 Team 1 Team 2 Team 3 Team 4
STAGE 2 Team 2 Team 3 Team 4 Team 1
STAGE 3 Team 3 Team 4 Team 1 Team 2
STAGE 4 Team 4 Team 3 Team 2 Team 1

 

7. قوانین مرحله ها

ترتیب اجرا در هر مرحله از یک stage
 
زمان به دقیقه مرحله
1 - Rep بحث در مورد مسئله پیشنهاد شده را قبول و یا رد می کند
5 - آماده شدن Rep برای اجرا
12 - ارائه مطالب مسئله توسط گزارشگر
2 - طرح سوالات Opp از Rep و پاسخ Rep به سوالات.
3 - آماده شدن تیم حریف
15 - Opp برای حداکثر4 دقیقه پیرامون نکات مورد نظر در ارائه Rep صحبت می کند.
مناظره علمی بین Opp و Rep درباره مسئله مطرح شده و ارائه گزارشگر
1 -Opp  مطالب مورد بحث را خلاصه بیان می کند
3 - طرح سوالات Rev از Opp و Rep و پاسخ آن ها به سوالات
2 - آماده شدن مرورگر
3 - صحبت های Rev و بیان نکات مورد نظر تیم
2 توضیحات نهایی و جمع بندی گزارشگر
5 - طرح سوالات توسط داوران


در PF پایانی ، دو بخش اول حذف خواهد شد.

8. اجرای تیم در هر مرحله

Reporter: راه حل اصلی مساله و تمامی ایده ها و نتیجه گیری های تیم را به حضار ارائه می دهد.

Opponent:ضمن اشاره به برخی اشتباهات یا بی دقتی های احتمالی Rep در طول ارائه، دردرک مفهوم سوال و یا حل مسئله از وی سوالاتی پرسیده و او را مورد نقد قرار می دهد. Opp همچنین نقاط ضعف و قدرت راه حل یا نحوه ارائه آن به وسیله گزارش دهنده را مورد تحلیل قرار می دهد. اما باید توجه داشته باشد که این مناظره نباید در قالب اجرای او برای آن سوال باشد؛ بلکه در مناظره، راه حل ارائه شده از طرف گزارش دهنده مورد بحث قرار می گیرد.
Reviewer:نظر یا قضاوت کوتاهی از نحوه اجرا و همچنین مناظره بین Rep و Opp ارائه می دهد.

Observer:مشارکت فعالی در PF ندارد.

در طول هر "جدال فیزیکی" تنها یک عضو از هر تیم به عنوان Rep ، Opp یا Rev صحبت می کند و بقیه اعضا تنها اجازه دادن تذکرات کوتاه یا کمک به هم تیمی خود در انجام اصول فنی اجرا را دارند. هیچ فردی از یک گروه اجازه ندارد بیش از دو بار در طول یک PF نقش بپذیرد و در کل PFها ففط یک بار می تواند نقش REP را داشته باشد. همچنین در مدت PF نهایی،هر عضو گروه فقط یک بار نقش می پذیرد.

9- طرح سوالات توسط داوران

1- تمام مسائلی که در یک PF مشخص ارائه خواهند شد باید متفاوت باشند و انتخاب موضوع تکراری مجاز نیست.

2-"جدال فیزیکی"

Opp ممکن است پیشنهاد ارائه هر یک از سوالات را به Rep بدهد به جز سوالاتی که:
a.قبلا به وسیله Rep رد شده باشد

b.قبلا به وسیله Rep ارائه شده باشد

c.قبلا در مقابل Opp ارائه شده باشد

d.قبلا به وسیله Opp ارائه شده باشد

در صورتی که کمتر از 5 سوال برای انتخاب باقی مانده باشد، ممنوعیت d، c، b، a به صورت پشت سر هم و به ترتیب حذف خواهند شد. در طول PF ها، گزارش دهنده مجاز است تا 5 سوال را برای اجرا رد کند بدون آنکه امتیازی از دست بدهد ؛اما بعد از آن به ازاء رد هر سوال،ضریب امتیازات گزارش دهنده به 2/0 کاهش می یابد و این کاهش در جدال های بعدی نیز ادامه پیدا می کند.

3- PF نهایی

پس از اعلام نتایج PFها،تیم های شرکت کننده در فینال فرصت دارند تا خودشان سوال مورد نظرشان را برای اجرا یا مناظره انتخاب کنند. در صورتیکه تیم ها سوالات یکسانی انتخاب کنند، اولویت انتخاب سوال طبق ترتیب اجرا در فینال می باشد (به مورد 12 مراجعه شود). سوال مورد نظر باید سریعا انتخاب و اطلاع داده شود.

10.بعد از هر مرحله،

هر عضو از هیئت داوران، تیم ها را بر اساس تمامی اجرای اعضا،سوالات پرسیده شده و پاسخ هایی که به آن ها داده شده و همچنین شرکت در مناظرات،مورد ارزیابی قرار داده و عددی بین 1 تا 10 را به عنوان امتیاز تیم در آن مرحله در نظر می گیرد. میانگین بیشترین و کمترین امتیاز،امتیازی محسوب می شود که بعدا به باقی نمرات اضافه خواهد شد و این مجموع،در محاسبه میانگین نهایی امتیازات تیم استفاده می شود.
میانگین امتیازات در ضرایب متفاوتی ضرب می شوند: 3 یا کمتر(قسمت9) برای Rep ، 2برای Opp و1 برای Rev و سپس به امتیازات نهایی تبدیل می شوند.

11.پارامتر های اصلی در نتیجه نهایی

1-برای یک تیم در PF:

مجموع امتیازات (SP) همان مجموع نمرات میانگین است که در ضرایب متناظر ضرب خواهند شد و تا یک رقم اعشار گرد می شوند.
2-برای یک تیم در مسابقه:

مجموع کل امتیازات (TSP) برابر است با مجموع امتیازات تیم در تمام PFها. تعداد PFهایی که یک تیم در آن برنده شده (Fw) آن هایی است که درشان بیشترین را در کل سه یا چهار تیم شرکت کننده در همان کسب کرده است.
12.فینال
سه تیمی که بیشترین TSP در تمامی PFها را داشته اند، در فینال شرکت می کنند. در حالتی که چند تیم TSP برابری داشته باشند، تصمیم گیری درباره شرکت آن ها در فینال بر اساس تعداد Fw ها(PFهای برنده شده) است. اگر تیم هایی در تمامی PFها برنده شده باشند ولی بر اساس مجموع کل امتیازات به فینال راه پیدا نکنند،بهترین آنها (بر مبنای TSP)،به عنوان تیم چهارم در فینال شرکت داده می شود. ترتیب اجرا در فینال ،بر حسب تقدم راهیابی آن ها به فینال تعیین خواهد شد.
13.رده بندی نهایی تیم ها در PYPT

پس از پایان مسابقه تیمی که بالاترین امتیاز را به دست آورده است رتبه اول و دو تیم دیگر به ترتیب رتبه دوم و سوم را به دست خواهند آورد.

14-انتخاب تیم نهایی

از سال 1389 مسابقه PYPT در دو بخش فارسی و انگلیسی برگزار می شود واگر تعداد تیم های شرکت کننده در بخش فارسی به حدنصاب برای رقابت طی قوانین مسابقات نرسد نحوه شرکت آنها با نظر کمیته PEC صورت می گیرد.تیم نهایی جهت شرکت در مسابقات IYPT و AYPT از بین نفرات برتر گروهای شرکت کننده و با نظر کمیته های PSC  و  PEC انتخاب خواهند شد.
حضور تیم ایران در مسابقات IYPT

اولین حضور در IYPT 2007 ، بیستمین دوره مسابقه در کره جنوبی وAYPT اتریش

1386 نخستین دوره مسابقه PYPT با همکاری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و IYPT 2008 کرواسی

1387 دومین دوره PYPT با همکاری دانشگاه تهران و مجتمع شهید مهدوی و IYPT 2009 دانشگاه نانکای چین

1388 سومین دوره PYPT با همکاری دانشگاه صنعتی امیر کبیرو IYPT 2010 دانشگاه وین اتریش کسب مدال نقره

1389 چهارمین دوره PYPT با همکاری دانشگاه تفرش و IYPT 2011 میزبان مؤسسه اندیشه های خلاق جوان آریایی با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر کسب مدال نقره

1390 پنجمین دوره PYPT با همکاری دانشگاه علم و صنعت و IYPT 2012 آلمان  کسب مدال طلا

1391 ششمین دوره PYPT با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران و IYPT 2013 دانشگاه Yuan Ze تایوان

حضور هر ساله در مسابقات AYPT  اتریش در دانشگاه مونتانا لئوبن
 
 
 

 

 

Regulations

The International Young Physicists’ Tournament (IYPT) is a competition among teams of secondary high school students. They should  participate and in their ability to solve comrehensive scientific problems. They also should present their solutions to the problems in an acceptable...More...